BUSINESS FÖRETAG

Denna kategori är avsedd för de företag som vill ta ett första steg i affärsrelationerna mellan Sverige och Spanien. Perfekt för små och medelstora företag som studerar möjligheten att komma in på den spansk-svenska marknaden.

ÅRSAVGIFT

275€

Genom att trycka på knappen “APPLY” skickar man en ansökan om att bli medlem som kommer granskas av kammaren. En inskickad ansökan ger inte automatiskt medlemskap utan är först avhängigt av handelskammarens godkännande samt betalningen av årsavgiften.

Inkluderar även

  • Du anses vara fullvärdig medlem i föreningen
  • Tillgång till alla föreningar
  • Du kommer att ha tillgång till mänskliga resurstjänster som kostnadsfritt kommer att innehålla ett jobb erbjudande per år
  • Fördelar med att använda kameran i din externa kommunikationsstrategi en gång om året
  • Välkommen till kammarens olika sociala nätverk med nämnder och länkar till ämnen relaterade till deras produkter eller tjänster
  • Rätt att publicera audiovisuellt företagsmaterial på kammarens webbplats (bildgalleri eller videopresentation av ditt företag).