HITTA RÄTT TALANG

Vi på Kammaren har lång erfarenhet av kontaktförmedlingar och rekryteringsuppdrag genom åren. Vi har genom våra rötter i båda företagskulturerna god kännedom av respektive parts förväntningar vid en anställning.

Inom kammaren finns medlemmar som arbetar med företagskultur och vi har lång erfarenhet av events som innehåller just detta ämne. Vi tror att det är av yttersta vikt att hitta rätt person i en rekryteringsprocess för att säkerställa både de förväntade resultaten på kort sikt och den långsiktiga hållbarheten, att relationen och det ömsesidiga förtroendet blir långvarigt.

Vi hjälper gärna ditt företag att hitta rätt person för en tjänst, oavsett om denna är i Sverige eller i Spanien. En lång erfarenhet av de båda kulturerna och affärsklimaten säkerställer båda parternas förväntningar och förståelse för varandra.

Kontakta oss för att förutsättningslöst diskutera dina behov!

KONTAKTA OSS FÖR ATT VETA MER