UTBILDNING

Vi har sett ett ökat behov av utbildningar och har flera medlemmar som erbjuder dessa, både för studenter och yrkesverksamma, fördjupningar, masterutbildningar och en rad specialiseringsområden. Även utbildningar för mångkulturella miljöer är ett ständigt ökande behov.

Utbildning och tillgång till densamma för alla är dessutom en central aspekt för det svenska samhället. Ett exempel är projektet Skill up Sweden, ett samarbete mellan Microsoft Sverige och institutioner som syftar just till att skynda på kompetensförsörjningen inom IT, då man beräknar att ca 70000 IT-tjänster kommer att behövas 2022. Är man student kanske man söker någon tilläggsutbildning eller specialisering av det man studerar, eller så kanske företaget har fått nya behov som man vill vara med och ta del av men behöver höja sin kompetens inom något område.

Utbildningar har dessutom varit en het bransch under pandemin. Kanske du hittar något som passar dig hos våra medlemmar?

HITTA RÄTT TALANG

Vi på Kammaren har lång erfarenhet av kontaktförmedlingar och rekryteringsuppdrag genom åren. Vi har genom våra rötter i båda företagskulturerna god kännedom av respektive parts förväntningar vid en anställning.

Inom kammaren finns medlemmar som arbetar med företagskultur och vi har lång erfarenhet av events som innehåller just detta ämne. Vi tror att det är av yttersta vikt att hitta rätt person i en rekryteringsprocess för att säkerställa både de förväntade resultaten på kort sikt och den långsiktiga hållbarheten, att relationen och det ömsesidiga förtroendet blir långvarigt.

Vi hjälper gärna ditt företag att hitta rätt person för en tjänst, oavsett om denna är i Sverige eller i Spanien. En lång erfarenhet av de båda kulturerna och affärsklimaten säkerställer båda parternas förväntningar och förståelse för varandra.

Kontakta oss för att förutsättningslöst diskutera dina behov!

KONTAKTA OSS FÖR ATT VETA MER