KONSULTTJÄNSTER

Vi på Handelskammaren vet att vårt arbete som kanal för relationer mellan spanska och svenska företag samt företagare inte bara bör gälla kommunikation eller skapande av nätverk. Vi bör också vara proaktiva och hjälpa till i form av konsultverksamhet åt medlemmar vid efterfrågan. Handelskammaren kan även dra nytta av stödet från svenska institutioner, detta för att skapa kontakter mellan företag eller företagare från Sverige och Spanien i utvecklandet av deras respektive aktiviteter.

FÖRDELAR

 • Tillgång till företag anknutna till svensk-spansk verksamhet i Spanien
 • Tillgång till institutioner och förvaltningar i Barcelona
 • Tillgång till spanska företag på spanska och med hjälp av vår semiofficiella status som stöd för att representera svenska företag vid affärsverksamhet

VEM RIKTAR DET SIG TILL

 • Svenska företag som vill göra affärer i Spanien
 • Svenska myndigheter intresserade av att komma i kontakt med officiella institutioner i Spanien
 • Spanska företag som vill göra affärer i Sverige
 • Spanska förvaltningar intresserade av att komma i kontakt med offentliga institutioner i Sverige

VAD KAN VI ERBJUDA VÅRA MEDLEMMAR

 • Generella konsulttjänster
 • Rapporter
 • Marknadsundersökningar
 • Studiebesök hos institutioner
 • Studiebesök hos företag
Genom att trycka på knappen ”Apply” skickas en efterfrågan på tillgänglighet och information. Verkställandet av dessa konsulttjänster är beroende av kammarens tillgänglighet liksom dess uttryckliga accepterande. En inskickad ansökan innebär inte att kammaren har accepterat förfrågan.

PACKS

SHERPA PACK

Riktat mot förvaltningar och offentliga organisationer

 • Planera och organisera studiebesök hos institutioner i Sverige eller i Barcelona
 • Insatser för kontakttagande
 • Delta i besök och möten med myndigheter eller offentliga organ

SHERPA COMPANY PACK

Riktat mot företag som planerar att gå in på den spanska eller svenska marknaden

 • Planera och organisera besök
 • Insatser för att upprätta kontakt med företag att kontakta
 • Delta i besök eller möten med företag

FIRST CONTACT PACK

Riktat mot företag som precis kommit i kontakt med den spanska eller svenska marknaden 

 • Telefonkontakt med 10 potentiella företagskunder
 • Insatser för att organisera möten och besök hos kunder
 • Marknadsundersökning med målet att hitta 10 möjliga kunder att kontakta