HANDELSKAMMAREN

Kammaren är en organisation som helt finansieras av dess medlemmar samt via konsulttjänster och events. Vi har för närvarande cirka 100 medlemmar från olika sektorer. Styrelsen består av, utöver Sveriges Ambassadör i Spanien, 16 medlemmar, alla framstående företagare i affärsförbindelser mellan Spanien och Sverige. Dessa deltar aktivt i utvecklingen av kammarens olika aktiviteter. Det är fritt fram för varje medlem att bli en del av styrelsen.

Att vara medlem i kammaren innebär också att man tar ställning till att stödja god affärssed och svenska värderingar. Även om kammaren inte är en statligt finansierad organisation är den en fullvärdig medlem i Team Sweden, ett internationellt nätverk av olika svenska organisationer utomlands under ledning av respektive svenska ambassader.

Kammaren upprätthåller ett nära samarbete med Svenska handelskammaren i Madrid eftersom majoriteten av företag som har verksamhet i storstäderna täcker marknadsmässigt hela den iberiska halvön och i vissa fall den sydamerikanska. Tillsammans utvecklar vi evenemang och webbseminarier, samarbetar i Team Sweden, skapar skalfördelar för våra medlemmar och delar information och kommunikation. Båda kamrarnas ordföranden intar en plats i respektive styrelse.

Vi samarbetar även med följande institutioner:

STYRELSEN

TEPPO
TAURIAINEN
Co-Hedersordförande 

Sveriges ambassadör i Spanien
SOFIA GELI-STENHAMMAR
Co-Hedersordförande 

Svensk general konsul i Barcelona
JOHAN CAVALLINI
Ordförande

Nordic Tourism Collective
PER SUNDMALM
Viceordförande

Tea Shop
DAVID ELVIRA
Viceordförande 

Bufete Mañá-Krier-Elvira
ARTURO SANTOS
Viceordförande 

Volvo Diselauto
JESSIKA KLINGSPOR
Viceordförande 

Performance Prime Cities

PONTUS HALLENGREN
Sekreterare 

Abogado
LUIS ROCA
Kassör 

Luis Roca & Partners
ERICA BENGTSSON
Styrelsemedlem 

Axelent Spain
JONAS BORGH
Styrelsemedlem

MYMobileSecurity
JOSEP VALLS
Styrelsemedlem 

Anticimex
SERGIO SÁNCHEZ SOLÉ
Styrelsemedlem 
Garrigues
CARLOS GALCERÁN
Styrelsemedlem

Cogesa
PATRICIA ANGUERA
Styrelsemedlem 

Essity
TOBIAS PETERSON
Styrelsemedlem 

KGK Fastigheter
NILS GRÖNBERGER
Styrelsemedlem 

SECO Tools España
LUISA ALLI
Styrelsemedlem 

CCHS Madrid

DELEGAT

PATRICIA KEMPFF
Delegat i Stockholm