Utfärdande av provisoriska pass på konsulatet i Barcelona

Nya regler från departementet i Stockholm vad gäller hanteringen av provisoriska pass. Nytt är att vi på konsulatet numera kan ställa ut ett provisoriskt pass, inte bara för en resa till Sverige/bosättningslandet utan även för identifieringsändamål inför spansk myndighet. Det är VIKTIGT att poängtera, att det är upp till sökande att, med berörd spansk myndighet, kontrollera om ett provisoriskt pass i A4 format med foto, kan gälla som tillfällig identifiering, tex bank, empadronamiento, sjukhus etc.

Passet får ställas ut med en giltighetstid på max 7 månader. I passet skrivs då SPANIEN som destination och en notering görs om att passet inte gäller för resa. (sökande informeras om detta)

Av Passförordningen framgår följande:

  • Ett provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation i Sverige.

Avgiften är som vanligt den samma 178 EUR i nuläget.