Alfombra Roja, konsultföretag för affärer mellan Spanien och Norden

Alfombra Roja (Röda mattan på svenska) är ett internationellt konsultföretag som grundades för 15 år sedan i Stockholm och som hjälper företag att komma in på de nordiska marknaderna. Vi hjälper också nordiska företag som vill göra affärer i Spanien.

Tjänster

Vi hjälper företag, affärsföreningar, organisationer och institutioner som vill komma in på den nordiska marknaden. Vi analyserar produktens eller tjänstens gångbarhet för att identifiera marknaderna av intresse samt definierar strategi för inträde på dessa.

Teamet bakom Alfombra Roja

Vi erbjuder:

 • Sök efter kunder, distributörer, agenter eller samarbetsaktörer;
 • Handelsuppdrag på plats;
 • Handelsuppdrag för utländska köpare;
 • Marknadsundersökning: priser, konkurrenter, inträdeskanaler, …
 • Deltagande i mässor (närvaro före, under och efter);
 • Presentation och / eller lansering av produkter eller tjänster;
 • Regionalt och institutionellt frömjande och marknadsföring;
 • Medföljande under affärsmöten på plats;
 • Individuella dagordningar och stöd på plats, …
 • Organisation av företagsresor och events.

Administrativ support på plats:

 • Etablering i landet (skapande av ett företag, öppnande av dotterbolag, ..);
 • Juridisk rådgivning;
 • Översättning, tolkning;
 • Folkbokföring på plats;
 • Skatterådgivning, …

Under våra 15 år har vi haft möjlighet att arbeta med mycket olika sektorer: Livsmedelsindustri, byggindustri, gruvdrift, olja och gas, järn- och stålindustri, publiceringsindustri, teknik, turism, arkitektur, textil, bland andra. Våra kunder är i huvudsak företag men också branschorganisationer, regionala marknadsföringsorgan handelskammare med flera.

Kontaktuppgifter

+34 601 317 134
Alfombra Roja (Sweden)
Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm – Sweden

Alfombra Roja (España)
Gran Vía Marqués del Turia, 3 – 3, 46005 Valencia – Spain