ATT ARBETA OCH GÖRA KARRIÄR I SPANIEN

Nedan följer några exempel på jobb som efterfrågas i Spanien
1. Specialist inom tjänstesektorn
Det är en fördel att vara högkvalificerad specialist inom denna sektor. Enbart kunskap räcker dock inte, eftersom företag som arbetar internationellt med handel och tjänster kräver mycket goda kunskaper i främmande språk. Företag som arbetar med internationellt utbyte inkluderar internationella advokatbyråer, liksom andra företag specialiserade inom juridiska områden, exempelvis skattetjänster. I dessa tider med ökande globalisering råder det naturligt nog stor efterfrågan på finansanalytiker med god kunskap om den internationella valutamarknaden. Många internationella företag är i allmänhet öppna för att anställa personer från andra länder. Arbetsmarknaden för svenska arbetstagare inom turistsektorn är särskilt lovande, eftersom en stor andel turister i Spanien kommer från de nordiska länderna.
2. Vetenskapliga/tekniska sektorn
I synnerhet eftersträvas tekniskt kunniga IT-proffs (IT-experter, programmerare, telekom-arbetare, grafiska designers, controllers etc.) inom denna breda sektor. Denna innefattar även tjänster inom miljöskydd och återvinning, samt inom marknadsföring och forskning.
3. Hantverk och egenföretagande
Även de som är begåvade med ett hantverkskunnande och har en fullgjord yrkesutbildning kan snabbt hitta det de söker i Spanien, eftersom det finns relativt få hinder för egenföretagande i Spanien. Personer som vill bli egenföretagare i ett annat yrke har även de en god chans, då hela 8 % av de spanska företagen är småföretag.

Jobbansökan

För att kunna söka ett jobb i Spanien måste du ha översatt ditt CV till engelska eller spanska. Detta gäller även om du söker ett jobb på ett företag där du kommer prata svenska, då de som kommer läsa din ansökan kan vara internationella. Det är extra viktigt att ditt CV och personliga brev är felfria och att du har alla viktiga aspekter med, som dina styrkor och alla språk du talar.

Vid ankomst till Spanien

Eftersom Spanien är en del av EU kommer du som EU- eller EES-medborgare som vill flytta dit inte att stöta på några problem. Du behöver alltså inte ansöka om ett visum eller arbetstillstånd, men om du vill stanna i landet i mer än tre månader måste du registrera dig själv i landets socialförsäkringssystem (och få ett social security number), i befolkningsregistret (Padrón) och ansöka om skattenummer (NIE). Handelskammaren har medlemsföretag som kan hjälpa till under processen.

Med ett social security number får du tillgång till socialförsäkringstjänster och vård i Spanien. Vården är mycket bra men ibland kan det vara bra med en extra privat sjukförsäkring för att spara tid – det privata systemet är väl utbyggt och priserna är överkomliga. Kammaren har medlemmar som kan hjälpa till med detta.

Ditt social security number har en kostnad men denna betalas vanligtvis av din arbetsgivare och dras automatiskt från din lön varje månad. När du väl har gått in i systemet kommer numret att vara detsamma för livet.

För att få ett social security number måste du ladda ner och fylla i ett TA-1-formulär och gå till din lokala "Tesorería de la Seguridad Social" (Socialförsäkringskassa).
NIE-nummer (skattenummer) är något alla utlänningar som ska betala skatt lagligt i Spanien behöver. NIE fungerar som ett skatte- och identifieringsnummer och är nödvändigt för alla finansiella transaktioner som involverar det spanska skattekontoret. NIE-ansökningar ska lämnas in till relevant spansk nationell polisstation.

Registrering i "El Padrón" är i huvudsak Spaniens befolkningsregister. Eftersom registreringen görs på rådhuset är vårt råd att fråga där vilka dokument du behöver, det kan nämligen variera beroende på vilken stad du bor i. Den största fördelen med att vara inskriven hos El Padrón är att du officiellt räknas som en invånare i Spanien.

Öppna ett bankkonto

Tack vare EU-regler är det enkelt och smidigt att som svensk öppna ett bankkonto i Spanien. För att öppna ett konto måste du gå till banken personligen och ta med följande dokument:
Pass och ditt NIE-nummer, kontoutdrag med din gamla adress, ett dokument som bevisar din adress i Spanien, till exempel en elräkning som är mindre än tre månader gammal, anställningsbevis (till exempel ett anställningsavtal, studentkort etc). Vår medlem CaixaBank kan hjälpa till med detta och har till och med information på svenska!

Skatter och sociala avgifter

De spanska skattesatserna för inkomst varierar från 19 % till 45 %, beroende på din lön. Inkomstskatt betalas av arbetsgivaren, men om du är egenföretagare måste du själv rapportera till det regionala skattekontoret. Om du tjänar mindre än 8 000 euro per år behöver du inte betala någon skatt. Utöver skatt betalar du mellan 1,7 % och 4,7 % i sociala avgifter. Ser din situation mer komplex ut har vi medlemmar som kan hjälpa till med den privata bokföringen, deklarationer eller egenföretagarfrågor.

BEHÖVER DU UTBILDNING?