KURSER OCH UTBILDNING

Vi har sett ett ökat behov av utbildningar och har flera medlemmar som erbjuder dessa, både för studenter och yrkesverksamma, fördjupningar, masterutbildningar och en rad specialiseringsområden. Även utbildningar för mångkulturella miljöer är ett ständigt ökande behov.

Utbildning och tillgång till densamma för alla är dessutom en central aspekt för det svenska samhället. Ett exempel är projektet Skill up Sweden, ett samarbete mellan Microsoft Sverige och institutioner som syftar just till att skynda på kompetensförsörjningen inom IT, då man beräknar att ca 70000 IT-tjänster kommer att behövas 2022. Är man student kanske man söker någon tilläggsutbildning eller specialisering av det man studerar, eller så kanske företaget har fått nya behov som man vill vara med och ta del av men behöver höja sin kompetens inom något område.

Utbildningar har dessutom varit en het bransch under pandemin. Kanske du hittar något som passar dig hos våra medlemmar?