TJÄNSTER

Kammaren genomför olika kommersiella, informativa och kulturella eventsunder året i syfte att främja affärsrelationer mellan medlemmarna.

Vi är en plattform för professionella relationer och affärsmöjligheter. Vi bedriver nätverk, presentation av företag och produkter, agerar mellanhänder med spanska och svenska institutioner. Dessutom utför vi konsulttjänster för svenska och spanska företag och / eller entreprenörer etc.

Tack vare styrkan hos våra medlemmar och dess nätverk, de yrkesverksamma specialister som samarbetar med oss och inte minst det svenska konsulatet, har kammaren blivit en knytpunkt för affärs- och institutionella relationer mellan Katalonien och Sverige.

KONSULTTJÄNSTER

Vi har på Svenska handelskammaren i Barcelona över 25 års erfarenhet av att hjälpa svenska företag i Spanien och spanska företag i Sverige. Vårt nätverk ger oss möjlighet att ge dig den service du behöver enkelt och till ett överkomligt pris. Vi löser också brådskande problem som kan uppstå i affärsaktiviteter eller relationer. Tjänsterna sträcker sig från möten med företag, technical visits med nyckelpersoner, sökningar efter distributörer, marknadsanalyser för olika branscher samt institutionella möten på högsta nivå.
Bild: Tina Axelsson / imagebank.sweden.se

FÖRDELAR

 • Tillgång till företag anknutna till svensk-spansk verksamhet i Spanien
 • Tillgång till institutioner och förvaltningar i Barcelona
 • Tillgång till spanska företag på spanska och med hjälp av vår semiofficiella status som stöd för att representera svenska företag vid affärsverksamhet

VEM RIKTAR DET SIG TILL

 • Svenska företag som vill göra affärer i Spanien
 • Svenska myndigheter intresserade av att komma i kontakt med officiella institutioner i Spanien
 • Spanska företag som vill göra affärer i Sverige
 • Spanska förvaltningar intresserade av att komma i kontakt med offentliga institutioner i Sverige

VAD KAN VI ERBJUDA ER

 • Allmän rådgivning
  • Sök efter distributörer i Sverige eller Spanien
  • Juridiska frågor, översättningar, certifikat
  • Företagsetablering i Sverige eller Spanien
  • Tull, transport
 • Marknadsstudier
 • Besök
  • Institutioner
  • Företag
  • Affärsmöten, Matchmaking B2B
 • Sök efter distributörer i Sverige eller Spanien
 • Juridiska frågor, översättningar, certifikat
 • Företagsetablering i Sverige eller Spanien
 • Tull, transport
 • Marknadsstudier
 • Besök
 • Institutioner
 • Företag
 • Affärsmöten, Matchmaking B2B
Genom att trycka på knappen skickas en efterfrågan på tillgänglighet och information. Verkställandet av dessa konsulttjänster är beroende av kammarens tillgänglighet liksom dess uttryckliga accepterande. En inskickad ansökan innebär inte att kammaren har accepterat förfrågan.

HJÄLPA MED ATT HITTA RÄTT TALANG

Vi på Kammaren har lång erfarenhet av kontaktförmedlingar och rekryteringsuppdrag genom åren. Vi har genom våra rötter i båda företagskulturerna god kännedom av respektive parts förväntningar vid en anställning.

Inom kammaren finns medlemmar som arbetar med företagskultur och vi har lång erfarenhet av events som innehåller just detta ämne. Vi tror att det är av yttersta vikt att hitta rätt person i en rekryteringsprocess för att säkerställa både de förväntade resultaten på kort sikt och den långsiktiga hållbarheten, att relationen och det ömsesidiga förtroendet blir långvarigt.

Vi hjälper gärna ditt företag att hitta rätt person för en tjänst, oavsett om denna är i Sverige eller i Spanien. En lång erfarenhet av de båda kulturerna och affärsklimaten säkerställer båda parternas förväntningar och förståelse för varandra.

Kontakta oss för att förutsättningslöst diskutera dina behov!