TJÄNSTER

Kammaren genomför olika kommersiella, informativa och kulturella eventsunder året i syfte att främja affärsrelationer mellan medlemmarna.

Vi är en plattform för professionella relationer och affärsmöjligheter. Vi bedriver nätverk, presentation av företag och produkter, agerar mellanhänder med spanska och svenska institutioner. Dessutom utför vi konsulttjänster för svenska och spanska företag och / eller entreprenörer etc.

Tack vare styrkan hos våra medlemmar och dess nätverk, de yrkesverksamma specialister som samarbetar med oss och inte minst det svenska konsulatet, har kammaren blivit en knytpunkt för affärs- och institutionella relationer mellan Katalonien och Sverige.
Foto: Simon Paulin / imagebank.sweden.se
Foto: Per Pixel Pettersson / imagebank.sweden.se