SVENSK-SPANSK HANDELSKAMMAREN I BARCELONA

Kammaren är en organisation som helt finansieras av dess medlemmar samt via konsulttjänster och events. Vi har för närvarande cirka 100 medlemmar från olika sektorer. Styrelsen består av, utöver Sveriges Ambassadör i Spanien, 17 medlemmar, alla framstående företagare i affärsförbindelser mellan Spanien och Sverige. Dessa deltar aktivt i utvecklingen av kammarens olika aktiviteter. Det är fritt fram för varje medlem att bli en del av styrelsen.

Att vara medlem i kammaren innebär också att man tar ställning till att stödja god affärssed och svenska värderingar. Även om kammaren inte är en statligt finansierad organisation är den en fullvärdig medlem i Team Sweden, ett internationellt nätverk av olika svenska organisationer utomlands under ledning av respektive svenska ambassader.

Kammaren upprätthåller ett nära samarbete med Svenska handelskammaren i Madrid eftersom svenska företag är fördelade mellan de två viktigaste städerna och företagen har ofta behov av att synas och verka i båda. Tillsammans utvecklar vi evenemang och webbseminarier, samarbetar i Team Sweden, skapar skalfördelar för våra medlemmar och delar information och kommunikation. Båda kamrarnas ordföranden intar en plats i respektive styrelse.

Vi samarbetar även med följande institutioner:

VISION

Svenska Handelskammaren i Barcelona är den ledande institutionen som främjar affärer mellan Barcelona och Sverige, både för företag och entreprenörer.

MISSION

Bli referensen för våra partners när det gäller att utveckla sin affärsverksamhet genom professionella och kulturella aktiviteter, med syftet att främja kommersiella relationer och affärer.

BLI MEDLEM

Vill du veta mer om fördelarna med att bli medlem i kammaren och lära känna företagen och entreprenörerna som utgör detta spansk-svenska affärsnätverk i Barcelona? Att bli medlem är enkelt och smidigt och har många fördelar.

STYRELSEN

TEPPO
TAURIAINEN
Co-Hedersordförande 

Sveriges ambassadör i Spanien
SOFIA GELI STENHAMMAR
Co-Hedersordförande 

Sveriges generalkonsul i Barcelona
JOHAN CAVALLINI
Ordförande

Svensk Destinationsutveckling AB
PER SUNDMALM
Viceordförande

Tea Shop
DAVID ELVIRA
Viceordförande 

Bufete Mañá-Krier-Elvira
ARTURO SANTOS
Viceordförande 

Volvo Diselauto
JESSIKA KLINGSPOR
Viceordförande 

Performance Prime Cities

PONTUS HALLENGREN
Sekreterare 

Abogado
LUIS ROCA
Kassör 

Luis Roca & Partners
ULRIKA TALLING-SMITH
Styrelsemedlem 

Noho House
JONAS BORGH
Styrelsemedlem

MYMobileSecurity
JOSEP VALLS
Styrelsemedlem 

Anticimex
SERGIO SÁNCHEZ SOLÉ
Styrelsemedlem 
Garrigues
CARLOS GALCERÁN
Styrelsemedlem

Cogesa
TOBIAS PETERSON
Styrelsemedlem 

KGK Fastigheter
JOSÉ Mª
GALOFRÉ
Styrelsemedlem
VD, Volvo Car España
PATRICIA ANGUERA
Styrelsemedlem 

Essity

DELEGAT

PATRICIA KEMPFF
Delegat i Stockholm

MEDLEM I SVERIGES HANDELSKAMRAR

Sveriges Handelskamrar består av elva regionala Handelskamrar runt om i landet som arbetar för att förbättra näringslivets villkor. Det är en stark kraft att räkna med i tillväxtfrågor både nationellt och internationellt.

Internationellt ingår Sveriges Handelskamrar i ett nätverk med 12 000 handelskamrar i världen med 50 000 000 medlemsföretag. Det finns närmare 50 svenska handelskamrar i utlandet och 30 utländska handelskamrar i Sverige. Samtliga främjar företagande, är betydelsefulla mötesplatser och förmedlar viktiga affärskontakter.