Program för svenska och internationella studenter

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning har Jönköping University ett nära samarbete med näringsliv och samhälle. Jönköping University har cirka 12 000 studenter, varav cirka 1 850 är internationella.

Fokus inom forskning är entreprenörskap, ägande och förnyelse; industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag; bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd; och lärandet och kommunikationens villkor.

Några av kurserna som undervisas på engelska vid Tekniska Högskolan är följande:

3-årig kandidatexamen: Sustainable Supply Chain Management
1-årig Master: User Experience Design

Här hittar du många fler program som finns på Jönköping University som undervisas till 100% på engelska.

Antagningen av svenska studenter är öppen till den 19 april. Mer information på svenska här.
Internationell antagning är öppen till 2 maj. Mer information på engelska här.