Vad är formulär 720 och vem är skyldig att lämna in det?

Är du en fysisk eller juridisk skatteresident i Spanien med egendom eller rättigheter utanför Spanien? Glöm i så fall inte bort att du senast den 31 mars 2021 måste lämna in en informativ deklaration genom formulär 720.

När är jag skyldig att deklarera?

Du är skyldig att uppge tillgångar utanför Spanien genom att lämna in formulär 720 om summan av samtliga tillgångar i en av följande tre grupper överstiger 50.000 euro:

  • Bankmedel. Uppgifter om ägande, förvärvsdatum etc. måste tillhandahållas.
  • Värdepapper, exempelvis: aktier, investeringsfonder, försäkringar, livränta. Det är nödvändigt att ange identifieringen av värdepapperen, antalet totala värdepapper, andel av ägandet, förvärvsdatum etc.
  • Fastigheter –och rättigheter gällande dessa. Uppgifter såsom förvärvsdatum, anskaffningsvärde, ägarandel, etc. måste tillhandahållas.

Varje grupp av tillgångar behandlas separat.

Vem är skyldig att deklarera?

  • ägare av tillgångarna
  • verklig huvudman av dessa
  • den som, utan att vara ägare, har rätt att förfoga över tillgångarna, i egenskap av t.ex. ombud, fullmaktsinnehavare eller förmånstagare

Måste jag deklarera varje år?

Formulär 720 behöver endast lämnas in igen under kommande år om någon av följande förändringar har skett i en och samma grupp av tillgångar:

  • Värdeökning: minst 20.000 euro
  • Ägarförändring: försäljning av tillgångar
  • Kontoavslutning: inte längre kontoinnehavare
  • Fullmakt: inte längre fullmaktsinnehavare, ombud, auktoriserad

Vad händer om jag inte lämnar in min deklaration eller om jag lämnar in den för sent?

Om formulär 720 inte lämnas in riskerar du mycket höga böter – lägsta bötesbelopp är 10.000 euro. Inlämning efter tidsfristen eller felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan resultera i böter på 100 euro per uppgift, med minimiböter på 1.500 euro.

Dessutom kan en förseningsavgift tillkomma. En utländsk tillgång som inte har inkluderats i formulär 720 kan betraktas som en obetald skattepliktig vinst.

Skrivet av Francisco Coloma Llinares och Louise Lindberg från Zafo Law en av de ledande spanska advokatbyråerna som löser juridiska frågor och tvister i Spanien som involverar skandinaver, skandinaviska bolag eller skandinaviska advokater.