Gibson Medical, skyddsprodukter från svenskt bolag

Gibson Medical är en global aktör som tillhandahåller medicinsk skyddsutrustning för sjukvården och samhället. Genom väletablerade och tillförlitliga leveranskedjor mellan asiatisk tillverkning och europeisk efterfrågan kan vi förse våra kunder med högkvalitativa produkter till ett konkurrenskraftigt pris, trots pandemin. Våra goda partnerskap med några utvalda tillverkare innebär att våra produkter alltid håller högsta kvalitet och vi konsulterar regelbundet Sveriges och Europas erkända testinstitut för regelbundna kontroller och testning.

Med huvudkontor i Sverige och lokal representation i Frankrike, Tyskland och England är vi stolta över att bidra globalt till internationellt samarbete genom FNs olika organisationer. Med rötter i svensk intensivvård har vi särskilt starka relationer till Nordens vårdinrättningar, både offentliga och privata. Våra mest uppskattade pro- dukter är bland annat munskydd, engångshandskar, andningsmasker, skyddsrockar, operationsmössor och visir.

På grund av efterfrågan från civilsamhället säljs även våra produkter inom detaljhandelsaktörer och via apotek.

Anledningar att välja Gibson Medical

  • Tillförlitliga tillverkare som konstant levererar högsta medicinska standard och kvalitet.
  • Pålitliga och konkurrenskraftiga leveranser med såväl flyg-, tåg-, väg- som sjötransport
  • R&D-avdelning som möjliggör produktanpassning efter kunders specifika önskemål
  • Konkurrenskraftig prisbild
  • Mycket goda ämneskunskaper: produktspecifikationer, behov och användning

I dagsläget har vi levererat fler än 20 miljoner andningsmasker, 20 miljoner munskydd och 40 miljoner under- sökningshandskar – bara i Sverige. Företagets grundare har praktisk kunskap och erfarenhet av att arbeta inom intensivvård och målet för Gibson Medical är att leverera högkvalitativa skyddsprodukter – testade och godkända i Sverige – till rätt pris och till så många behövande verksamheter och organisationer som möjligt.

När den globala pandemin påverkar efterfrågan och traditionella leveranskedjor sviktar ser vi en ökning av oseriösa aktörer som infiltrerar marknaden med något som kan ha potentiellt förödande konsekvenser för folks liv och samhället i stort. Gibson Medical har människors säkerhet i fokus och mycket goda kunskaper om medicinsk skyddsutrustning. Vi vill med detta brev erbjuda våra produkter och tjänster till Handelskammarens medlemmar. Tveka inte att höra av er om senaste prisuppgifter, om frågor, eller mer information.

Kontakt

Cristian Sterning

cristian@gibsonmedical.se