Interkulturell kompetens är nyckeln till internationell framgång

Interkulturell kompetens är nyckeln till internationell framgång

I en alltmer globaliserad värld blir det viktigt att vara medveten om hur olika kulturer kan påverka företagets verksamhet och hur det kan vara nyckeln till att nå framgång på den internationella marknanden. Är vi medveten om kulturskillnanderna kan det också hjälpa oss att leda våra organisationer mer effektivt då medarbetarna i en mångkulturell organisation kan ha olika uppfattningar på vad som är bra ledarskap, hur feedback ska ges och tas samt vilka normer som gäller på arbetsplatsen.

“Med hjälp av kommunikations-, förhandlings- och ledarskapsprogram kan företag utveckla den interkulturella kompetensen och bli mer effektiva, innovativa och framgångsrika på den internationella marknanden samt förebygga missförstånd och konflikter i internationella projekt och team” säger Nina Heindrichs, regionchef BBi Communication Sydeuropa & Nordafrika.

För att få en bättre inblick i några utav skillnaderna mellan svensk och spansk företagskultur har Handelskammaren intervjuat Nina Heindrichs, regionchef BBi Communication Sydeuropa & Nordafrika. BBi Communication är ett svenskt kommunikationsföretag som i över trettio år ägnat sig åt interkulturell utbildning. Företaget har kontor i Norden och Spanien och bedriver verksamhet i samtliga fem världsdelar.

Kommunikation

En av de vanligaste skillnaderna som kan förekomma mellan svensk och spansk företagskultur är sättet att kommunicera. Inom den svenska företagskulturen är kommunikationen generellt sett mer direkt och rakt på sak. Den spanska företagskulturen är vanligtvis mer indirekt och man använder sig i större utsträckning utav kroppsspråk och tonläge för att uttrycka sig.

Ledarskap

En annan skillnad mellan de två företagskulturerna är ledarskapsstilen. Inom svensk företagskultur har medarbetarna generellt sett mer ansvar. I den spanska företagskulturen är det däremot vanligt att cheferna har merparten av ansvaret och beslutsfattandet.

Professionella relationer

Ytterligare en olikhet mellan svensk och spansk företagskultur är professionella relationer. Den svenska företagskulturen är ofta mer resultatorienterad och fokuserar i större omfattning på vilka arbetsuppgifter som ska genomföras medan den spanska företagskulturen lägger mer vikt på att först skapa en god relation och förtroende med samarbetspartnern innan man startar ett projekt.

Det är viktigt att komma igång att vi i denna text endast pratar om generaliseringar som har observerats under de senaste 50 åren utav interkulturell forskning, säger Nina. Även om dessa generaliseringar kan hjälpa oss att enklare förstå de olika skillnaderna som kan uppstå mellan kulturerna så är det inga bestämda regler eller normer. Det är även viktigt att ha i åtanke att det kan finnas kulturella skillnader mellan olika regioner, sektorer och organisationer som också kan påverka de interkulturella relationerna.

Det är också viktigt att inse att det inte finns något rätt och fel eller bra och dåligt utan att det endast handlar om olika preferenser och förväntningar. För att lyckas leda en multikulturell grupp bör ledarskapet inkludera kulturskillnader, anpassa sig till de olika förväntningarna och preferenserna och därmed skapa förtroende och tillit. Om man kan hantera mångfalden kan företaget bli mer konkurrenskraftigt, innovativt och framgångsrikt i en internationell miljö, säger Nina Heindrichs.

BBi Communication hjälper dig och ditt företag att utveckla er interkulturella kompetens. De erbjuder språkutbildning, interkulturell ledarskapsprogram, interkulturell utbildning och översättningstjänster.  I över trettio år har BBi Communication hjälpt sina klienter att bli mer framgångsrika internationellt genom att öka deras interkulturella förståelse och kompetens.

 

För mer information om BBi Communication och deras tjänster, tveka inte att kontakta dem

Websida: https://bbicommunication.com/sv

Besöksadress: Balmes, 24
08007 Barcelona

Telefon: +34 931 414 175