Nyhetsbrev september / oktober 2020

Bästa medlem, jag hoppas du mår bra.
Vilken vår vi haft och tider vi lever i!

Det är en period som har förändrat allt och kammaren har också varit tvungen att förändras. För att rädda vårt nätverk, vår plattform, under perioden april-maj, när vi redan förstod att det skulle bli svårt att upprätthålla kostnadsstrukturen på grund av brist på evenemang, samarbeten och uppdrag som ej kunde genomföras, beslutade vi att bli en mer digitaliserad kamera. Erla Resare, vår tidigare Directora, arbetar inte längre hos oss, även om hon kan hjälpa till vid behov. Kontoret, även om vi fortfarande har den officiella adressen i Carrer de Mallorca i Konsulatets lokaler, är numera beläget på Carrer de Beethoven 11, där partnerföretaget MyMobileSecurity erbjuder oss ett bord, vilket vi förstås är mycket tacksamma för.

Strukturen har gjorts “lean” med en svarsgräns för e-mail på 48 timmar och tilldelningen av uppdrag som kommer in slussas vidare till våra medlemmar eller externa medarbetare som är medlemmar. Vi är i september och det är tidigt att säga hur resten av hösten kommer att gå men vi har börjat mycket bra, och jag skulle här vilja presentera vad som kokar i grytorna.

Webbplats

Arbetet är pågående och alla kan se ändringarna som gjorts och är välkomna att ge förslag. Idag är sajten en dynamisk webbplats och är framför allt tydligare om vad vi är och vår struktur, mer informativ. Vi ska rensa lite mer, ta bort de delar som ingen besöker och som ingen letar efter och vi kommer att fortsätta utveckla den efter medlemmarnas och besökarnas behov.

Högsta prioritet för kammaren är kommunikation och vi är glada att vi mitt i omställningen på MYCKET kort tid lyckades anlita en webb och SM-ansvarig konsult, Israel Úbeda.

Utöver SEO och uppfräschning av siten (inom givna ramar då vi inte ändrar på struktur i nuläget) kommer han att kontakta alla medlemmar för att få information så att vi fyller webben med information, innehåll och nyheter.
Det kommer att vara relevant att mäta förändringar i besöksvolymen och deras kvalitet under de kommande månaderna.

Konsultuppdrag

Några projekt har kommit in denna månad, en sökning efter en distributör och ett företag som letar efter investerare för produktion och distribution av räkor i Sverige. Vi kommer att skapa en sektion på webben där medlemmar som är egenföretagare kan presentera sina färdigheter och specialiseringar, så att när förfrågningar som leder till uppdrag kommer in kan de vid intresse åta sig uppdraget.

Rekryteringsevent (digital)

Vi är i dialog med det innovativa företaget Northvolt om att organisera ett rekryteringsevenemang. Northvolt bygger en högteknologisk fabrik i Skellefteå och kommer att behöva 3 000 kompetenta personer från hela världen. Vår roll är att kontakta olika intressenter lokalt såsom ingenjörshögskolan, universitet, Acció etc samt förstås Northvolt själv och Skellefteå / Västerbotten. Rekryteringsföretag kan också bli lämpliga partners. Evenemanget bör finansieras av Northvolt och Västerbottensregionen och kammaren skulle fungera som en paraplyorganisation.

Detta event skulle också kunna överföras till MAD och en vidare export av formatet till de andra SCI-kamrarna (Swedish Chamber International) är också en realistisk möjlighet. Om någon partner är intresserad av att arbeta med detta projekt är du välkommen att kontakta oss via mail.

Webinarer & LinkedIn

Planen är att göra 2 i höst, om aktuella ämnen. Vi genomförde ett antal under våren, både tillsammans med handelskammaren i Madrid men också skapade sv oss tillsammans med medlemmar. Följ oss på Sociala Medier och på webben.

På tal om Sociala medier håller vi på att flytta alla kontakter från profilsidan på LinkedIn (där mest kommunikation skett) till företagssidan på LinkedIn. Ni kommer alla att kontaktas angående detta. Sammanlagt har vi via de två sidorna nästan 2500 kontakter, så det är mycket viktigt att samla alla till huvudsidan för att kunna mäta och övervaka åtgärderna. Tack för att du ändrar när du kan.

Stipendium vid Exportutveckling

Vi har begärt ett stipendium på exportutveckling.se (2019 beviljades ett till cchs MAD) angående studie om cirkulär ekonomi för att utveckla en rapport som kan hjälpa svensk export inom samma bransch. Studien skulle samordnas av ett svenskt företag. Om någon partner är intresserad av detta och som har akademisk erfarenhet av denna typ av projekt, skicka oss ett e-postmeddelande.

BCN & The Nordics

Vår nya vice president Jessika Klingspor främjar och samarbetar med Barcelonas kommun i ett projekt som fokuserar på att söka synergier med de nordiska länderna inom innovation. Barcelonas kommun presenterade projektet vid Årsstämman online i juni, där flera av er närvarade. Handlingsplanen för 2020 startade i februari med ett inspektionsbesök i det innovativa tekniska distriktet, 22 @, tillsammans med vår Ambassadör Teppo Taurianien, som var mycket imponerad av allt som Barcelona har att erbjuda som Tech Hub. Däerefter anordnades ett möte i kommunfullmäktige med representanterna för de nordiska länderna där vi deltog med Erla Resare och Jessika som projektledare.

Alla var mycket positiva och entusiastiska över att starta detta projekt med syftet att stärka den nordiska närvaron i Barcelona genom att marknadsföra staden hos denna dynamiska grupp och därigenom skapa nya möjligheter. I förlängningen är syftet att locka till sig mer nordisk talang. Av förståeliga skäl var vi i mars tvungna att pausa projektet men vi är nu igång igen.

Det viktigaste inplanerade evenentet under 2020 är Smart City Expo-mässan i Barcelona: förra året presenterade Nordic Pavilion, med 500 representanter, ett intensivt och mycket intressant program.
I år genomförs Smart City Expo-mässan digitalt vid namn Smart City Live. Inför mässan anordnar de starkaste spelarna från cleantechföretagen från Norden ett antal online-workshops / utmaningar / rundabordsdiskussioner tre måndagar i rad och i år deltar även staden Barcelona. Jessika ansvarar för att hantera samskapandet av workshops med arrangörerna och staden, och vi kommer att ge dig mer information om dessa online-evenemang inom kort.

Inom “Nordics” -projektet planeras ett webinar under “Barcelona Expat Week” som även det har förvandlats till ett digitalt format i år. Den 21 oktober kl 14.00 kommer Jessika moderera webbseminariet ”Connect with the Nordic Talent in Barcelona”, som kommer att vara på engelska. Inbjudan talare är Maria Eistrand (chef för Expansion HM-gruppen Spanien Portugal), Fredrik Gillström (M&A Business Development ADAMO) och Johan Cavallini (ordförande för Svenska kammaren i Barcelona). Den officiella webbplatsen kommer att lanseras inom kort och vi kommer att informera medlemmarna hur ni kommer att kunna interagera i detta webinar med frågor om nordisk talang, talent management, nordiska värderingar etc.

Beroende på utvecklingen av begränsningar på grund av Covid kommer Jessika att anordna en affärslounge med vice borgmästare Jaume Collboni och de nordiska konsulerna samt en nordisk chef och entreprenör. Vi avvaktar bekräftelse men siktar på någon gång under hösten.

IRL-event

Vi tror verkligen att många saknar ett tillfälle att träffas och vi tittar nu på möjligheten att inom kort ha en nätverkslunch eller en aperitif (med stängt nummer och utomhus). De senaste dagarnas utveckling pekar på att det blir svårt men vi kommer att ta varje chans då den ges – följ oss på webben eller RRSS.

Resurser

För närvarande är vi 3 operativa personer inom styrelsen som jobbar med detta och driver det framåt. Resterande styrelsen hjälper till i mån av tid med punktinsatser. Om någon är intresserad av att hjälpa till skulle vi förstås vara tacksamma. Vi tittar på att hitta en passande extern resurs på konsultbasis som skulle agera som en samordnare mellan möjligheter-partner-institutioner. Uppgiften är relativt komplex och innebär proaktivitet på alla nivåer, men den är dock nödvändig för att tillvarata alla handelskammarens möjligheter och utvecklingspotential samt att upprätthålla det momentum som skapats. Skicka ett e-postmeddelande till oss om du har förslag.

Detta var allt för denna gång i detta nyhetsbrev.

Ge oss gärna din feedback, förslag på något vi kan förbättra inom ramen för de resurser vi har eller något annat relevant för driften och utvecklingen av vår värdefulla plattform. Följ oss på Sociala medier för att se nyheter om affärslandskapet eller om andra medlemsföretag, förhopppningsvis kan vi snart träffas på riktigt. Använd nätverket för ditt företag – kontakta oss så kan vi se vad som kan göras.
Svåra tider erbjuder också möjligheter!

Vänliga hälsningar / Med vänliga halsningar,
Johan Cavallini
Ordförande

Bild: Alexander Hall / imagebank.sweden.se