Online svensklärare

Institut Nòrdic är en välkänd nordisk språkskola med huvudkontor i Barcelona, med över 40 års erfarenhet inom språkundervisning för spansktalande vuxna i danska,  finska, isländska, svenska och norska. Vi har de senaste åren sett en stadig ökning av  intresset när det gäller de nordiska språken, och framförallt relaterat till svenska.

Vi söker därmed en engagerad lärare med ett speciellt intresse för den spansktalande världen som skulle önska att bli del av vårt lärarteam. På så vis hjälpa oss med  svenskundervisningen detta skolår, med möjlighet till förläning om arbetsmängden  bevaras.

Person vi letar efter måste ha svenska som modersmål, och bör ha utbildning och/eller erfarenhet relaterat till lärare, pedagogik, undervisning, språk, språkvetenskap eller liknande. Det är inte nödvändigt att bo i Barcelona då all undervisning sker online i små grupper, men vi ställer krav på en relativ hög spanska nivå då det först och främst  gäller undervisning av lägre svenska nivåer. Spanska är således det språk som används  som hjälpspråk i undervisningen vilket innebär att det är nödvändigt att ha de språkkunskaperna som krävs för att kunna göra sig förstådd.

Detta är en deltidstjänst, och det är därför fullt möjligt att kombinera anställningen med en annan anställning. Antalet timmar kan variera då allt beror på antalet anmälda elever.

Om du är intresserad utav denna tjänst och/eller önskar mer information, vänligen kontakta oss på: e-post: martine.hansen@institutnordic.com, eller telefon: 0034  601193312