Presentation – Securitas

Securitas Spanien

Securitas är ett globalt företag specialiserade på säkerhet. Företaget grundades 1934 i Helsingborg, Sverige och bedriver idag  verksamhet i 58 länder världen över.  

Sedan 1988 har Securitas varit verksam i Spanien och de har idag 17 500 anställda runt om i landet. I Spanien arbetar Securitas inom fyra olika regioner för att erbjuda en mer effektiv kommunikation mellan deras kunder och anställda.  

Securitas är specialiserade på säkerhet och erbjuder olika säkerhetslösningar som är anpassade efter  kundens behov. Deras kärnverksamhet är säkerhetstjänster och de huvudsakliga verksamhetsgrenarna är stationär bevakning, tekniklösningar, mobila tjänster, fjärrbevakning, larmövervakning, brandsäkerhet och säkerhetsutredningar

En av Securitas grundpelare och nyckel till framgång är kunskap. För att erbjuda de bästa möjliga säkerhetstjänsterna utgår Securitas Spanien från fyra grundpelare:

  • Deras styrka är deras kunniga personal som ständigt anpassar sig efter ny teknologi.
  • Innan varje installation utför de en förundersökning och riskanalys för att erbjuda en skräddarsydd tjänst efter kundens behov.
  • De utgår från särskilt framtagna protokoll och processer för varje säkerhetslösning.
  • Med hjälp av teknologiska lösningar har det större kontroll över säkerhetstjänsterna både på plats och fjärrstyrt.  

Fördelarna med Securitas säkerhetslösningar är att de investerar i teknologi och underhåll av deras system för att erbjuda bästa service och för att det ska vara lönsamt för deras kunder att investera i förebyggande säkerhet.

 

För mer information kontakta Securitas:

Securitas Seguridad España, S.A
Contacto en Zona Cataluña:
Manuel Escandón (D. Zona)
manuel.escandon@securitas.es