Business Lunch – Cultural Awareness

Cultural Awareness

–  avgörande faktor vid internationella affärer

Business Lunch 25 april 2019

Torsdagen den 25 april arrangerade vi en företagslunch om ”Cultural Awareness”, om hur interkulturell kompetens kan vara nyckeln till att företag når större internationell framgång. Nina Heindrichs, regional manager för BBi Communication Södra Europa och Norra Afrika, gav oss en intressant presentation om ämnet där hon diskuterade viktiga aspekter inom kommunikation, professionella relationer och interkulturellt ledarskap.

Nina  lyfte fram att i en alltmer globaliserad värld är det viktigt att arbeta med den interkulturella kompetensen för att bli mer effektiv och framgångsrik på den internationella marknaden. Genom att vara medveten om kulturskillnaderna kan missförstånd undvikas i internationella projekt och team. Under presentationen gav Nina olika exempel som visar på de skillnader mellan kulturer som bland annat den svenska, spanska och kinesiska. Det är däremot viktigt att vara medveten om att det inte finns något rätt och fel eller bra och dåligt utan att det endast handlar om olika preferenser och förväntningar. Genom att vara flexibel och kunna anpassa sig efter olika situationer kan missförstånd undvikas och istället kan skillnaderna vara en fördel och bidra till att företaget blir mer konkurrenskraftigt.

Avslutningsvis öppnades upp för frågor bland deltagarna som även fick chans att dela med sig av egna erfarenheter. Det pratades bland annat om olika upplevelser mellan länder som bland annat Sverige, Spanien och Mexico.

Stort tack till Nina Heindrichs för presentationen och till alla deltagare.

 

För mer information om BBi Communication och deras tjänster, besök deras kontor eller hemsida.

BBi Communication Spain, Balmes, 24, 08007 Barcelona