EU-valet 2019

Söndagen den 26 maj 2019 kommer det att vara EU-val i både Spanien och Sverige. I Spanien kommer det även att vara kommunalval samma dag. Alla EU-medborgare har rätt att rösta i EU-valet.  Du kan antingen rösta på svenska eller spanska kandidater. Du får bara rösta i ett land (gäller även om du har dubbelt medborgarskap).

Om du vill rösta på svenska kandidater i EU-valet:

Du har rätt att rösta på svenska kandidater om du är:

 • EU-medborgare
 • 18 år senast på valdagen
 • Har giltig ID-handling

För att rösta:

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig giltig id-handling. Exempel på id-handlingar:

 • Svenskt pass.
 • Svenskt id-kort.
 • En lokal officiell legitimation.

Öppettider röstmottagning på Svenska Konsulatet i Barcelona:

Tisdagen, 14 maj (9:30-13:00)

Onsdagen, 15 maj (9:30-13:00)

Torsdagen, 16 maj (9:30-13:00 och 15:00-18:00)

Fredagen, 17 maj (9:30-13:00)

 

För mer information om hur du röstar från utlandet besök valmyndighetens hemsida:  https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/rosta-fran-utlandet.html

 

Om du vill rösta på spanska kandidater i EU-valet:

Du har rätt att rösta på spanska kandidater till EU-valet samt kommunalvalet om du är:

 • EU-medborgare
 • 18 år senast på valdagen
 • Har giltig ID-handling
 • Folkbokförd i Spanien

Om du är med i den svenska röstlängden måste du skriva ut dig. För mer information om hur du anmäler utträde ur den svenska röstlängden: https://www.val.se/svenska-valsystemet/rostratt-och-rostkort/eu-medborgare-som-vill-rosta-i-eu-valet.html

Vill du veta ifall du kan rösta i Barcelona? Följ länken: https://ajuntament.barcelona.cat/censat/es/inscriurem/nacionalidad/

Hur kan du anmäla dig till den spanska röstlängden?

Om du har fått ett brev från valmyndigheten (oficina del censo electoral)

 1. Fyll i blanketten och posta den (frimärke behövs ej)
 2. Ansök för att registrera dig online på https://sede.ine.gob.es med ett digitalt certifikat eller NIE samt online-lösenord (Clave de Tramitación Telemática) som finns i blanketten.

Om du inte fått ett brev från valmyndigheten (oficina del censo electoral)

 1. Anmäl dig online på https://sede.ine.gob.es med ett digitalt certifikat.
 2. Boka tid hos Oficina de Atención Ciudadana för att registrera dig genom att ringa 010 (ta med dig internationellt ID eller pass).

Notera:

Notera att utländska medborgare som har ett NIE nummer är listade på en separat lista som kommer efter den alfabetiska A-Z listan. Om röstmottagaren i vallokalen inte hittar ditt namn på listan, be hen att kolla på den utländska listan “lista de extranjeros”.

För mer information:

EUs hemsida: https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_sv.htm

Sweden Abroads hemsida:

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/r%C3%B6sta-utomlands/?r=12923

Valmyndighetens hemsida:

https://www.val.se/svenska-valsystemet/rostratt-och-rostkort/eu-medborgare-som-vill-rosta-i-eu-valet.html