COVID-19: Tillfälligt förbud mot vissa uppsägningar – Zafo Law

Följande artikel är skriven av Zafo Law, för mer information vänligen kontakta Zafo Law: www.zafolaw.com

COVID-19: Tillfälligt förbud mot vissa uppsägningar – Zafo Law

Den viktigaste extraordinära åtgärden i det nya spanska dekret 9/2020 av den 27 mars, om ytterligare åtgärder på arbetsmarknaden till följd av COVID-19, är ett tillfälligt förbud mot uppsägning av anställda. Dessutom varnas verksamheter från att suspendera anställningar, enligt vad som föreskrivs i dekret 8/2020 av den 17 mars.

Den spanska arbetsmarknaden

Den spanska arbetsmarknaden är redan känd för att vara oflexibel när det gäller uppsägningar av anställda.

Utgångspunkten är att en arbetsgivare kan säga upp en anställd utan att ge en förvarning, men mot en obligatorisk ersättning till arbetstagaren motsvarande 33 dagars lön per anställt år, om den anställde har varit anställd inom verksamheten sedan den 12.02.2012 (och 45 dagars lön per anställt år före den 12.02.2012).

Om uppsägningen kan motiveras med ekonomiska, tekniska, produktionsmässiga, organisatoriska, eller disciplinära skäl, utgör den obligatoriska ersättningen som måste betalas till den anställde 20 dagars lön per anställt år.

Vid ändring av anställningsvillkor, arbetsplats, uppgifter etc., kan den anställda välja att acceptera ändringen eller avsluta anställningsförhållandet och kräva betalning av ersättning, varefter det kommer att vara en förhandlingsinstans eller domstol som bestämmer en ersättning baserad på 20 eller 33/45 dagars lön per anställt år.

” Med andra ord uppmanas arbetsgivare att inte suspendera eller reducera arbetstiden utan att kunna bevisa att det verkligen är nödvändigt.”

”Arbets- och socialförsäkringsinspektionen… i samarbete med…, inkluderar som en del av sina handlingsplaner, en kontroll av förekomsten av de orsaker som anges i ERTE-ansökningarna.”

COVID19 – Suspendering eller reducering av arbetstid

Enligt dekret 8/2020 av den 17 mars fick spanska verksamheter möjlighet att suspendera sina anställningsavtal eller reducera arbetstiden utan att betala ersättning till den anställda, om det skulle kunna motiveras med force majeure eller ekonomiska, tekniska, produktionsmässiga eller organisatoriska orsaker.

Denna möjlighet kallas nedan för ERTE.

Förbud mot vissa uppsägningar

Med det nya dekret 9/2020 av den 27 mars införs nu ett förbud mot att kunna använda samma orsaker, dvs force majeure eller ekonomiska, tekniska, produktionsmässiga eller organisatoriska orsaker, som grund till att säga upp anställda.

Konsekvensen av detta är den uppenbara, att det inte längre är möjligt för arbetsgivaren att säga upp en anställd och bara betala en ersättning till den anställda på 20 dagars lön per anställt år.

Vilka uppsägningar påverkas inte?

Det kommer fortfarande att vara möjligt för arbetsgivaren att kunna säga upp anställda, men i de flesta fall, under COVID-19, kommer verksamheter att behöva betala ersättning till den anställda på 33/45 dagars lön per anställt år, eftersom det inte kommer att vara möjligt att ange force majeure, ekonomiska, tekniska, produktionsmässiga, eller organisatoriska orsaker, som orsak till uppsägningen.

Således ger endast uppsägningar baserade på disciplinära eller objektiva orsaker, arbetsgivaren rätten att nöja sig med betalning motsvarande 20 dagars lön per anställt år.

Oberättigad suspendering eller reducering av arbetstid

I relation till möjligheten som nyligen har givits till spanska verksamheter att suspendera anställningsförhållanden eller reducera arbetstiden utan ersättning för anställda (ERTE), fastställs det nya dekret 9/2020 av den 27 mars att det kommer att resultera i påföljder om en verksamhet, i förhållande till anställningar, begär åtgärder som inte är nödvändiga eller inte har tillräcklig förbindelse med den orsak som ligger till grund för begäran, förutsatt att den leder till eller har lett till att verksamheten får/ har fått obehöriga rättigheter.

Som ett resultat av en oberättigad ERTE kommer dessutom en ansökan att göras för betalning av förmåner och löner som de offentliga myndigheterna har betalat till de anställda och som verksamheten inte har betalat till anställda och till myndigheter.

Med andra ord uppmanas arbetsgivare att inte suspendera eller reducera arbetstiden utan att kunna bevisa att det verkligen är nödvändigt.

Bestämmelsen skall ses mot bakgrund av det faktum att de spanska myndigheterna inte förväntas kunna acceptera eller avslå en ansökan om ERTE inom den bestämda tidsfristen, varigenom en ansökan utan svar enligt spansk lag kan anses vara automatiskt accepterad.

Kontroll av ERTE sker senare

I det nya dekret 9/2020 av den 27 mars anges att det är uppenbart att det inte är möjligt för myndigheterna att följa tidsfristen för att svara på en ansökan om ERTE, och man har därför bestämt följande, utan behov av närmare kommentarer:

”Arbets- och socialförsäkringsinspektionen, i samarbete med den statliga skatteförvaltningsbyrån och statliga säkerhetsstyrkor, inkluderar som en del av sina handlingsplaner, en kontroll av förekomsten av de orsaker som anges i ERTE-ansökningarna.”

Tidsfrist för kontroll av ERTE

Det framgår ingen tidsfrist för dessa kontrollåtgärder i det nya dekret 9/2020 av den 27 mars. Detta innebär att de allmänna reglerna för myndigheternas tidsfrist för återupptagande, revision och kontroll är tillämpliga, vilket innebär att myndigheterna har en period på fyra år för att inleda en inspektion, från och med godkännandet av en ERTE.

 

 

ZAFO LAW är en av de spanska advokatbyråer som är mest inriktade mot skandinaviska klienter. Vi har kontor i Barcelona, Marbella och Alicante, varifrån vi täcker hela Spanien. Läs mer på www.zafolaw.com