Förändringar av förordningen om producentansvar för förpackningar i Sverige 2023

Den 1 januari 2023 började ett viktigt tillägg i lagstiftningen som berör distanshandel gälla. Om du från ett land utanför Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutanvändare eller privatperson i Sverige så omfattas du av lagstiftningen för utökat producentansvar (EPR).

Grundtanken med EPR är att minska mängden avfall och se till att det avfall som uppstår återvinns och används till nya produkter. I Sverige hanterar Förpackningsinsamlingen (FTI) 90 procent av alla insamlade hushållsförpackningar.

Ett företag har producentansvar i Sverige om det uppfyller något av följande:

  • Fyller eller på annat sätt använder en förpackning (för att skydda, presentera eller
    underlätta hanteringen och transporten av en vara)
  • För in en förpackad vara till Sverige
  • För in en förpackning till Sverige (serviceförpackning)

FTI erbjuder företag få råd och information och genom ett rikstäckande system för insamling av alla typer av förpackningar uppfylls lagens krav på producenter. Vidare tillhandahålls stöd vid redovisning av förpackningsvolymer och rapportering till Naturvårdsverket, samt utbildning inom innovativ förpackningsdesign och klimatsmarta val för mer återvinningsbara förpackningar.

Dessa faktorer bidrar till att återvinningen i Sverige ökar genom innovation och spridande av kunskap om producentansvaret för förpackningar tillsammans i syfte att företag, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer ska uppnå regeringens återvinningsmål.

Mer information inom detta område finns på Förpackningsinsamlingen. Där kan du även ansluta ditt företag till oss.

Vid frågor välkommen att skicka ett mail till oss på kund@ftiab.se.