Sverige andra i världen när det gäller patentansökningar

Sverige är det andra landet i världen när det gäller nya patentansökningar, enligt statistik från Europeiska patentverket. Svenska företag och uppfinnare lämnade in 5 139 patentansökningar under 2023. Det är det högsta antalet som någonsin registrerats i Sverige.

Sverige ligger efter USA, det land där flest patent lämnas in. När det gäller inlämnande av ansökningar sker majoriteten inom världen av digitala kommunikationen med företaget Ericsson som ledande med mer än 1900 patentansökningar. (Originalkälla: SVT)