Svensk cement- och stålindustri ska omfattas av FRO fonden

Tillväxtverket, som har fått i uppdrag av regeringen att förvalta Fonden för en rättvis omställning (FRO), har föreslagit att stålindustrin i Norrbottensregionen och gruvindustrin på Gotland ska omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond för att uppnå en drastisk minskning av koldioxidutsläppen i dessa två regioner.

Investeringen på totalt 6 miljarder kronor inklusive nationell samfinansiering kommer att vara effektiv de närmaste tio åren och kommer att användas för att utveckla nya hållbara tekniker som på ett effektivare sätt utnyttjar resurserna i de angivna regionerna. Fonden kommer också att användas för kompetensutveckling och omskolning av anställda i de drabbade branscherna. (Källa: Tillväxtverket)

Bild: Guillaume de Basly / imagebank.sweden.se