10 000 söker jobb hos Northvolt varje månad

Svenska Northvolt, som syftar till att komma först på marknaden för batterier för elfordon, hävdar att mer än 10 000 personer söker jobb hos dem varje månad.

Northvolt bygger Europas största batterianläggning i Gdansk, Polen och har också en annan anläggning i Skellefteå, norra Sverige. Dessutom planeras det att öppna fler fabriker före år 2030 och nå en årlig kapacitet på 150 gigawattimmar.

Denna satsning placerar Sverige som ett land att blicka mot på när det gäller innovation. Northvolt anställer för närvarande 100 nya personer varje månad. Trots detta är det fortfarande en utmaning att hitta arbetare med lämplig kompetens. (Källa: DagensPS)