Brev till den svenska respektive norska regeringen angående Ofotbanen/Malmbanans funktion och behov

Norrbottens Handelskammare har tillsammans med flertalet näringslivsaktörer och beslutsfattare gjort en gemensam skrivelse till den svenska respektive norska regeringen gällande Malmbanan/Ofotenbanens funktion och behov.

Brev till den svenska respektive norska regeringen angående Ofotbanen/Malmbanans funktion och behov kan läsas här.