SVIV – Svenskar i Världen senaste nyhetsbrev redan ute

Svenskar i Världen är utlands- svenskarnas röst i Sverige. Genom påverkansarbete, råd och stöd gör de det enklare för svenskar att studera, arbeta eller av andra skäl bo utomlands, men också att flytta hem igen.
De verkar också för att svenskarnas internationella erfarenhet och kompetens ska tas tillvara på bästa möjliga vis. Svenskar i Världen är en ideell och politiskt oberoende organisation som har funnits sedan 1938.

Här kan du läsa senaste nyhetsbrev och prenumerera.