Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd tills 30 juni 2023. Spanien näst.

Under första halvåret 2023 innehar Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Sverige har fastställt fyra prioriteringar för arbetet under sitt tredje ordförandeskap i rådet:

  • Säkerhet – enighet
  • Konkurrenskraft
  • Grön omställning och energiomställning
  • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Sveriges ordförandeskap kommer att prioritera såväl fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina som stöd för Ukrainas väg mot EU. Man kommer att ägna uppmärksamhet åt europeisk konkurrenskraft, minskning av riskerna för höga och volatila energipriser, reformer av energimarknaden, grön omställning och upprätthållande av rättsstatsprincipen.

Vår enighet och handlingsberedskap är fortsatt avgörande för EU:s säkerhet, resiliens och välstånd. Sverige tar över ordförandeskapsklubban i en tid där unionen står inför historiska utmaningar. Ett grönare, säkrare och friare Europa utgör grundstommen i våra prioriteringar.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson vid presentationen av det svenska ordförandeskapets politiska prioriteringar den 14 december 2022