Stockholm är Europas 3:e största fintechhub

Under 2019 steg investeringarna i Stockholms fintechbolag till nya rekordnivåer och uppgick till ett värde av 894 miljoner euro, visar Invest Stockholms nya rapport Stockholm Fintech Guide. Baserat på ett 3-årigt genomsnitt från 2017-2019 ligger Stockholm på 3:e plats i Europa, efter London och Berlin. 63 % av svenska fintechbolag har haft ökade transaktionsvolymer sedan coronapandemin bröt ut.

Rapporten visar att 80% av Sveriges fintechbolag finns i Stockholmsregionen. I förhållande till de totala investeringarna i Stockholms techbolag, stod fintechsektorn för ca 60 %

Om Stockholm Fintech Guide

Stockholm Fintech Guide är framtagen av Invest Stockholm och sammanfattar den senaste investeringsstatistiken, trenderna och utvecklingen av fintechsektorn i Stockholm. Rapporten innehåller även intervjuer med ett brett spektrum av representanter från fintechscenen. Rapporten kan laddas ner här.

Foto: Melker Dalhstrand / imagebank.sweden.se