Svenska företaget Eurobattery Minerals mycket nöjda med resultatet av Corcelprojektet i Spanien

Eurobattery Minerals AB, ett tillväxt svenskt företag inom gruv- och prospekteringindustrin, har just rapporterat mycket tillfredsställande resultat från den diamantborrningskampanj som genomfördes under 2021 inom det spanska Corcel-projektet. Resultaten uppskattar cirka 60 miljoner ton med 0,25 % nickel.

Enligt VD för Eurobattery Minerals, Roberto García Martínez, “detta och andra tidigare resultat visar att förutsättningarna är mycket goda för att etablera ett omfattande nickelprojekt i södra Europa.”

Eurobattery Minerals vision är att bidra till att göra Europa självförsörjande på etiska mineraler för batteritillverkning. (Källa på svenska)