Medlemspresentation – Zafo Law – den naturliga länken mellan Skandinavien och Spanien

Zafo Law är en av de spanska advokatbyråerna som är mest orienterade mot skandinaviska kunder!

På Zafo Law ges juridisk rådgivning åt både skandinaviska företag, privatpersoner, skandinaviska advokater, banker och många fler med anknytning till Spanien. Med juridiska tjänster av hög kvalitet och en standard baserad på ett gemensamt språk och en ömsesidig förståelse möter de deras klienters önskningar och behov. Zafo Law är advokatbyrån i det moderna samhället, där språk och gränser inte utgör ett hinder, men definierar deras syfte.

Zafo Law är specialiserade på de delar av den spanska lagen där det internationella elementet spelar en viktig roll, och det är förmodligen den enda advokatbyrån i Spanien som har specialiserat sig på sina klienter och inte specifika rättsområden.

Byråns kontor i Barcelona öppnades 2004. Under 2006 startade kontoret i Alicante sin verksamhet, och sedan 2013 har Zafo Law även haft kontor i Marbella. Tre kontor till följd av efterfrågan på deras juridiska tjänster, särskilt för skandinaver.

Under dessa år har dem utvecklat följande arbetsområden:

  • Företag: bolagsrätt, kontrakt, skatterätt, arbetsrätt och Global Corporate Management (alla nödvändiga tjänster för ett spanskt dotterbolag).
  • Privat: arv och testamente, skatterätt samt fastighetsrätt.
  • Rättstvister: affärs- och civilrätt, konkurs, administrativa tvister (skatter) och ekonomisk straffrätt.
  • Boutique: sportsrätt, hypotekslån för skandinaviska banker och transport

Inom dessa områden: Zafo Law rådgör många olika typer av klienter, från privatpersoner till både små och stora utländska advokatbyråer, utländska moderbolag samt deras spanska dotterbolag, finansinstitut, professionella idrottare och offentliga institutioner, som alla har en koppling mellan Skandinavien och Spanien.

Mer information finns på www.zafolaw.com eller skicka ett e-mail: info@zafolaw.com