Stora förändringar i den svenska banksektorn

Inte bara på den spanska marknaden sker det stora förändringar i banksektorn. Svenska handelsbanken säger upp 1000 personer och stänger nästan hälften av alla kontor i Sverige. Antalet kontor kommer att minska från dagens ca 380 till 200 i slutet av 2021. (Källa)

Foto: Sofia Sabel / imagebank.sweden.se