Svenskt gruvföretaget LKAB satsar stort! Investerar 400 miljarder på hållbarhet

Det svenska gruvföretaget LKAB har beslutat att investera 400 miljarder SEK (cirka 40 miljarder euro) under de närmaste 20 åren i ett miljömässigt hållbart projekt. Företaget kommer att övergå från att producera järnmalmspellets till att producera svampjärn, även kallat reducerad järnmalm (DRI). Detta uppnås genom en teknik som använder vätgas för denna uppgift istället för att använda enorma förorenande ugnar. Det beräknas att dessa justeringar automatiskt kommer att bidra till att LKAB-kunder också minskar sina koldioxidutsläpp med cirka 35 miljoner ton per år.

Denna investering är den största av LKAB-företaget i sin 130-åriga historia och kan visa sig vara den största investeringen någonsin i Sverige. Den underliggande strategin syftar till att LKAB ska nå målet att ha noll koldioxidutsläpp år 2045 och säkerställa företagets gruvaktivitet efter år 2060. (Källa: SVT).