Institutionella nyheter

Lansering av den renoverade EU Finansierings webbsida

EU Komissionen har lanserat den nya webbsidan för EU finansierings och anbudsportal med följande meddelande: “Vi är glada att kunna meddela den nya releasen av EU Funding & Tender Portal. Efter att ha samlat in din feedback om våra tjänster och verktyg arbetade vi hårt på att implementera utvecklingar för att ge dig en uppdaterad […]

Förändringar av förordningen om producentansvar för förpackningar i Sverige 2023

Den 1 januari 2023 började ett viktigt tillägg i lagstiftningen som berör distanshandel gälla. Om du från ett land utanför Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutanvändare eller privatperson i Sverige så omfattas du av lagstiftningen för utökat producentansvar (EPR). Grundtanken med EPR är att minska mängden avfall och se till […]

Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd tills 30 juni 2023. Spanien näst.

Under första halvåret 2023 innehar Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Sverige har fastställt fyra prioriteringar för arbetet under sitt tredje ordförandeskap i rådet: Säkerhet – enighet Konkurrenskraft Grön omställning och energiomställning Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval Sveriges ordförandeskap kommer att prioritera såväl fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina som stöd för Ukrainas väg […]

SVIV – Svenskar i Världen senaste nyhetsbrev redan ute

Svenskar i Världen är utlands- svenskarnas röst i Sverige. Genom påverkansarbete, råd och stöd gör de det enklare för svenskar att studera, arbeta eller av andra skäl bo utomlands, men också att flytta hem igen. De verkar också för att svenskarnas internationella erfarenhet och kompetens ska tas tillvara på bästa möjliga vis. Svenskar i Världen […]

Utfärdande av provisoriska pass på konsulatet i Barcelona

Nya regler från departementet i Stockholm vad gäller hanteringen av provisoriska pass. Nytt är att vi på konsulatet numera kan ställa ut ett provisoriskt pass, inte bara för en resa till Sverige/bosättningslandet utan även för identifieringsändamål inför spansk myndighet. Det är VIKTIGT att poängtera, att det är upp till sökande att, med berörd spansk myndighet, […]